ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ

1 min read

ಡಾ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಿಎಚ್.ಡಿ., ಡಿ.ಎಸ್ಸಿ.ಫೆಲೋ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಝೂವಲಾಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ - ಡಾ. ಆನಂದ್ ಆರ್.,...

1 min read

ನಾಡೋಜ ಡಾ. ಪಿ ಎಸ್ ಶಂಕರ್ಎಮೆರಿಟಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕೆಬಿಎನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿdrpsshankar@gmail.com ಲಾರ್ಡ್ ಬೈರನ್ ಹೇಳುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಚಿಂತನೆಯ...

S.K. Saidapur 1 min read

ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯು ಸುಮಾರು 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದವರೆವಿಗೂ ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ದೇಹದ ಒಳಭಾಗ, ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜೀವಿಗಳ...

1 min read

'ಇತಿಹಾಸದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದವರು ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ ಖಂಡನೆಗೊಳಪಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಜಾರ್ಜ್ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾನ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದರು, ಉಕ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧವು ಇತಿಹಾಸ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ....

Prof. H. S. Savithri 1 min read

ಪ್ರೊ. ಎಚ್.ಎಸ್.ಸಾವಿತ್ರಿ ನಾಸಿ (ಎನ್ಎಎಸ್ಐ) ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560012 "1928ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರ ಮುಂಜಾನೆ ನಾನು ಎಚ್ಚೆತ್ತಾಗ, ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ...

Photos 1 min read

ಪ್ರೊ. ಜೆ. ತೊಣ್ಣನ್ನವರ್ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಕಲಬುರಗಿಇ-ಮೇಲ್ : : jtonannavar.kud.phys@gmail.com   ಪ್ರೊ. ಬಿ. ಜಿ. ಮೂಲಿಮನಿಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು...

Prof. Balaveerara Reddy 1 min read

ನಾವು ಮಾನವಿತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದೊಂದಿಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸಮಾಜದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು - ಡಾ. ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ...

Author's Photo 1 min read

ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನದ ಸೀಮೆಗಳು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡರಿಯದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಅಡಿಪಾಯ. ನಮ್ಮ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತ, ಭಾಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಇತರರು,...

Photo 1 min read

ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಕುಲವು ಬಳಸುವ ಪಾಲಿಮರ್.ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು. ಈ ಪಾಲಿಮರ್.ಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅನ್ವಯಿಕೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನವು ಇಷ್ಟು ಸುಲಭ...

1 min read

ಕೋವಿಡ್-19 ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೂ ಪ್ರತಿಭಾವಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ರೈತರು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ತಾವು ಬೆಳೆದ ಕೃಷಿ...

Design & Maintenance : Dr. Anand R, Senior Scientific Officer, KSTA | Copyright © 2019. Karnataka Science and Technology Academy. All rights reserved.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Skip to content