ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ

Photos 1 min read

ಪ್ರೊ. ಜೆ. ತೊಣ್ಣನ್ನವರ್ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಕಲಬುರಗಿಇ-ಮೇಲ್ : : jtonannavar.kud.phys@gmail.com   ಪ್ರೊ. ಬಿ. ಜಿ. ಮೂಲಿಮನಿಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು...

Prof. Balaveerara Reddy 1 min read

ನಾವು ಮಾನವಿತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದೊಂದಿಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸಮಾಜದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು - ಡಾ. ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ...

Author's Photo 1 min read

ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನದ ಸೀಮೆಗಳು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡರಿಯದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಅಡಿಪಾಯ. ನಮ್ಮ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತ, ಭಾಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಇತರರು,...

Photo 1 min read

ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಕುಲವು ಬಳಸುವ ಪಾಲಿಮರ್.ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು. ಈ ಪಾಲಿಮರ್.ಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅನ್ವಯಿಕೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನವು ಇಷ್ಟು ಸುಲಭ...

1 min read

ಕೋವಿಡ್-19 ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೂ ಪ್ರತಿಭಾವಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ರೈತರು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ತಾವು ಬೆಳೆದ ಕೃಷಿ...

Photo of Shakuntala Katre 1 min read

ಅ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೇರಿದ್ದರಿಂದ (Lockdown) ವಿವಿಧ ಸ್ಥರಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಖಾಮುಖಿ...

1 min read

ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಂತೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಪರಿಪಾಠವಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ತಯಾರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಮದಾದ ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಚಿಂತನೆಗೆ ಒರೆ ಹಚ್ಚುವ...

1 min read

ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯೂ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ; ಇದು ಶೇಖಡ 21 ರಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಮ್ಲಜನಕ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಊಹಿಸೋಣ, ಮರಗಳು! ನಿಜವೇ?....

H A Ranganath Photo 1 min read

ಇಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಾಣುವಿನ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಾಗಿ ಜಗತ್ತೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಂದೆರಗಿದ ವೈರಾಣುಗಳ ಪರಿಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದಾಗಿರುವಂತೆಯೇ...

Copyright © 2019. Karnataka Science and Technology Academy. All rights reserved.
Skip to content