ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ

1 min read

ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯೂ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ; ಇದು ಶೇಖಡ 21 ರಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಮ್ಲಜನಕ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಊಹಿಸೋಣ, ಮರಗಳು! ನಿಜವೇ?....

H A Ranganath Photo 1 min read

ಇಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಾಣುವಿನ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಾಗಿ ಜಗತ್ತೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಂದೆರಗಿದ ವೈರಾಣುಗಳ ಪರಿಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದಾಗಿರುವಂತೆಯೇ...

Design & Maintenance : Dr. Anand R, Senior Scientific Officer, KSTA | Copyright © 2019. Karnataka Science and Technology Academy. All rights reserved.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Skip to content