ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಡಾ. ಎ. ಎಂ. ರಮೇಶ್

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ

 • ಡಾ. ಆನಂದ್ ಆರ್, ಹಿರಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
 • ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ವಿ. ಕೆ., ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
 • ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ವಿ. ಘಾಟಗೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
 • ಶ್ರೀ ಮಹದೇವೇಗೌಡ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ
 • ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ವಿ. ಹೊನ್ನೇಗೌಡ, ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕ
 • ಶ್ರೀ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ, ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ
 • ಕು. ಲೀಲು, ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು/ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕಿ
 • ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು/ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ
 • ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಮೂರ್ತಿ ಎಸ್., ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ
 • ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಕೆ ಸಿ, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ
 • ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಕೆ ಸಿ, ಚಾಲಕ
 • ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ, ಚಾಲಕ
 • ಶ್ರೀ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್, ಅಟೆಂಡರ್
 • ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಈ, ಮೆಸೆಂಜರ್

Design & Maintenance : Dr. Anand R, Senior Scientific Officer, KSTA | Copyright © 2019. Karnataka Science and Technology Academy. All rights reserved.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Skip to content