ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2023

ಪ್ರೊ. ಮೌಂಜಿ ಜಿ. ಬಾವೆಂಡಿ

ಪ್ರೊ. ಲೂಯಿಸ್ ಇ. ಬ್ರೂಸ್ &

ಪ್ರೊ. ಎಲಿಕ್ಸಿ ಐ. ಅಕಿಮೊವ್

ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಬಿಂದುಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಮೌಂಜಿ ಜಿ. ಬಾವೆಂಡಿ, ಲೂಯಿಸ್ ಇ. ಬ್ರೂಸ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಕ್ಸಿ ಐ. ಅಕಿಮೊವ್ ರವರಿಗೆ 2023 ರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ನ್ಯಾನೊಕಣಗಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರವು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾನೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಈ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳು ದೂರದರ್ಶನ, ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಯೋಗಗಳಲ್ಲದೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಿಗೆ ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಿರಿ

Design & Maintenance : Dr. Anand R, Senior Scientific Officer, KSTA | Copyright © 2019. Karnataka Science and Technology Academy. All rights reserved.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Skip to content