ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಉದ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಹ ಸದಸ್ಯತ್ವ (ವೈಯಕ್ತಿಕ) ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹ ಸದಸ್ಯತ್ವ (ವೈಯಕ್ತಿಕ)

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ

ಸಹ ಸದಸ್ಯತ್ವ (ವೈಯಕ್ತಿಕ)

  • ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ (ಜನನ ಅಥವಾ ನಿವಾಸದ ಮೂಲಕ), ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಹ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು; ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ / ಸಂವಹನ / ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದರ ದಾಖಲೆ ಪುರಾವೆಗಳು ಅಗತ್ಯ
  • ಸಹ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 1,000 / – ಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
  • ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಅವಧಿಯು 5 ವರ್ಷಗಳು
  • ಸಹ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದವರು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಒಳಪಟ್ಟು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು; ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಅರ್ಜಿಯ ನಮೂನೆ
word format

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವ

  • ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರ/ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ  ಅಥವಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು  ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್‌.ಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದಾಗಿದೆ.
  • ಸದಸ್ತ್ವದ ಅವಧಿಯು 10 ವರ್ಷಗಳು
  • ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ವರ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಪ್ರೊ.ಯು.ಆರ್. ರಾವ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ, ಜಿಕೆವಿಕೆ ಆವರಣ, ಮೇಜರ್ ಸಂದೀಪ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560097 ಇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ
  • ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯರು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಆಯೋಜಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ
  • ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು
  • ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯರು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಭಾಂಗಣ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸೃಜನ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಗೃಹದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಪಡೆಯಬಹುದು
ಹಕ್ಕುಗಳು 2019- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ. Copyright (c) 2019. Karnataka Science & Technology Academy
ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. This is the official website of Karnataka Science and Technology Academy
Skip to content