ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸದಸ್ಯತ್ವ

ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಉದ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಹ ಸದಸ್ಯತ್ವ (ವೈಯಕ್ತಿಕ) ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹ ಸದಸ್ಯತ್ವ (ವೈಯಕ್ತಿಕ)

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವ

 • ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರ/ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ  ಅಥವಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು  ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್‌.ಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದಾಗಿದೆ.
 • ಸದಸ್ತ್ವದ ಅವಧಿಯು 10 ವರ್ಷಗಳು
 • ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ವರ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಪ್ರೊ.ಯು.ಆರ್. ರಾವ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ, ಜಿಕೆವಿಕೆ ಆವರಣ, ಮೇಜರ್ ಸಂದೀಪ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560097 ಇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ
 • ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯರು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಆಯೋಜಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ
 • ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು
 • ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯರು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಭಾಂಗಣ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸೃಜನ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಗೃಹದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಪಡೆಯಬಹುದು

ಸಹ ಸದಸ್ಯತ್ವ (ವೈಯಕ್ತಿಕ)

 • ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ (ಜನನ ಅಥವಾ ನಿವಾಸದ ಮೂಲಕ), ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಹ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು; ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ / ಸಂವಹನ / ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದರ ದಾಖಲೆ ಪುರಾವೆಗಳು ಅಗತ್ಯ
 • ಸಹ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 1,000 / – ಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
 • ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಅವಧಿಯು 5 ವರ್ಷಗಳು
 • ಸಹ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದವರು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಒಳಪಟ್ಟು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು; ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಅರ್ಜಿಯ ನಮೂನೆ
 • Bank details for online transfer:
 • Bank Name     : State Bank of India
 • Address line 1  : NIT Layout
 • Address line 2  : Vidyaranyapura
 • Address line 3 : Bengaluru – 560 097
 • Beneficiary A/c Name : Karnataka Science and Technology Academy
 • Bank Account Number : 64001018807
 • IFSC Code     : SBIN0009045

ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು

ಕೃಷಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಕೃಷಿ ಟಾಕ್ಸಿಕಾಲಜಿ, ಮಣ್ಣು ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕಟಾವಿನ ನಂತರದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೃಷಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ.

ಪ್ರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ

ರಚನಾತ್ಮಕ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ, ಅನುವಂಶಿಕ, ಪರಿಸರ, ನಡವಳಿಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಾಮಿಕಲ್ ಮತ್ತು ವಿಕಸನೀಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು

ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯೋಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ

ಅಣು ಮತ್ತು ಕೋಶ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ, ಸಂರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ, ಪ್ರತಿರಕ್ಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ

ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ

ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ, ಅಜೈವಿಕ, ಜೈವಿಕ, ಭೌತಿಕ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ, ಅನ್ವಯಿಕ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ

ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ

ವಾಯುಮಂಡಲ ವಿಜ್ಞಾನ, ಭೂವಾಯುಮಂಡಲ ವಿಜ್ಞಾನ, ಭೂ-ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಾಗರ ವಿಜ್ಞಾನ, ಭೂಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಜ್ಞಾನ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಉಪಕರಣ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ

ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ

ಶುದ್ಧ ಗಣಿತ, ಅನ್ವಯಿಕ ಗಣಿತ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ / ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ

ವೈದ್ಯಕೀಯ & ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ

ಮೂಲ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು, ಔಷಧ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮಾನವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ, ಮಾನವ ತಳಿವಿಜ್ಞಾನ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ, ನರವಿಜ್ಞಾನ, ಅಣು ವೈದ್ಯವಿಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ

ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ

ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನ, ಖಭೌತವಿಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ, ಅನ್ವಯಿಕ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ

ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು

ರಚನಾತ್ಮಕ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ, ಅನುವಂಶಿಕ, ಪರಿಸರ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಾಮಿಕಲ್ ಮತ್ತು ವಿಕಸನೀಯ ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ

ವಿಜ್ಞಾನ & ಸೊಸೈಟಿ

ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸ, ನೈತಿಕತೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯನೀತಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ಸಂವಹನ, ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ

Design & Maintenance : Dr. Anand R, Senior Scientific Officer, KSTA | Copyright © 2019. Karnataka Science and Technology Academy. All rights reserved.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Skip to content