ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

  • ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ – ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
  • ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಷಯದ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
  • ಯುವ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು) ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಆವಿಷ್ಕಾರ/ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
  • ಗೌರವ ಫೆಲೋಶಿಪ್
  • ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನಗಳು
Copyright © 2019. Karnataka Science and Technology Academy. All rights reserved.
Skip to content