ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಜೀವನೋನ್ನತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

1 min read

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ 2024ರ ಜೂನ್ 1 ಮತ್ತು 3 ರಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ:

ಜೂನ್ 01, 2024 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ

NameDesignationSubject
Dr Biju DharmapalanAdjunct Faculty, NIAS, BengaluruBasic Sciences
Dr Nataraja S KarabaProfessor Department of Crop Physiology, University of Agricultural Sciences, Bangalore (UASB), GKVK, Campus, BengaluruAgricultural Sciences

Webinar number: 2520 810 6583
Password: qsSKG4Dsh84
(77754437 when dialing from a video system)

ಜೂನ್ 03, 2024 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ

NameDesignationSubject
Dr N Shyama SundarSenior Professor of Anatomy
& Ex-dean, Faculty of Biomedical sciences, JSSAHER
Mysuru
Medical Sciences
Dr Uttam KumarAssistant Professor & Infosys
Foundation Career Development Chair Professor
Spatial Computing Laboratory, Center for Data Sciences International Institute of Information Technology (IIIT-B),
26/C, Electronics City, Hosur Road,
Bangalore
Engineering

Webinar number: 2525 929 2738
Password: upW2VTrXh22
(77754437 when dialing from a video system)

Design & Maintenance : Dr. Anand R, Senior Scientific Officer, KSTA | Copyright © 2019. Karnataka Science and Technology Academy. All rights reserved.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Skip to content