ನವೆಂಬರ್ 07: ಈ ದಿನ, ಅಂದು

ನವೆಂಬರ್ 07: ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ (1888-1970) ಜನ್ಮ ದಿನ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವೆಂಕಟ ರಾಮನ್

ತಮ್ಮ ಸಂಶೋದನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರಲ್ಲದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು

ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ 1930ರಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇವರು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಏಷ್ಯನ್ನರು.

ರಾಮನ್ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳ ಅಕೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ತಾಳವಾದ್ಯಗಳಾದ ಮೃದಂಗ ಮತ್ತು ತಬಲಾಗಳ ಮಾದುರ್ಯದ ಧ್ವನಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೊದಲಿಗರು.

 • 1888, ನವೆಂಬರ್ 7 – ತಿರುಚ್ಚಿರಾಪಳ್ಳಿಯ ಸಮೀಪದ ತಿರುವನಾಯ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜನನ
 • 1892-1902 – ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ
 • 1900 – ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ
 • 1904 – ಬಿ. ಎ. ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆ, ಚಿನ್ನದ ಪದಕ
 • 1906 -ಲಂಡನ್ ನ ಫಿಲೊಸೊಫಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟ
 • 1907 – ಎಂ.ಎ. ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮೊದಲನೇ ರಾಂಕ್
  • ಲೋಕಸುಂದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ
  • ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಜನರಲ್, ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ, ಕಲ್ಕತ್ತ
  • ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ (ಐಎಸಿಎಸ್) ನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಆರಂಭ
 • 1921 – ಮೊದಲ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ) .
 • 1924 – ಲಂಡನ್ನಿನ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಫೆಲೋ
 • 1928, ಫೆಬ್ರವರಿ 28 – ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ (ಐಎಸಿಎಸ್) ನಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮದ ಆವಿಷ್ಕಾರ
 • 1928, ಮಾರ್ಚ್ 16 – ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ
 • 1930 – ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ .
  • ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಹ್ಯೂಸ್ ಮೆಡಲ್
 • 1933, ಮಾರ್ಚ್ 31 – ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು
 • 1934 – ರಾಮನ್ ರಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ
 • 1948 – ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ.
 • 1954 – ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ
 • 1970, ನವೆಂಬರ್ 21 – ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನ

ನವೆಂಬರ್ 07: ಪ್ರೊ. ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ (1867-1934) ಜನ್ಮ ದಿನ

ಪ್ರೊ. ಮೇರಿ ಸ್ಕ್ಲೋಡೊವ್ಸ್ಕಾ ಕ್ಯೂರಿ ಒಬ್ಬ ಪೋಲಿಷ್-ಫ್ರೆಂಚ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ಯುರೇನಿಯಂ ಖನಿಜಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಪೊಲೊನಿಯಂ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಂ ಎಂಬ ಎರಡು ಹೊಸ ಧಾತುಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಇವರು ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಫ್ರೆಂಚ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಪಿಯರೆ ಕ್ಯೂರಿಯನ್ನು 1895ರ ಜುಲೈ 26ರಂದು ಮೇರಿ ಮದುವೆಯಾದರು.

ಎರಡು ತಲೆಮಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಐದು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ.

ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಮತ್ತು ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ

ಸರ್. ಸಿ. ವಿ ರಾಮನ್ ರವರ 132ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಗ್ರಾವಿಟಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ: 07.11.2020; ಸಮಯ: ಮದ್ಯಾಹ್ನ 4:00 ಗಂಟೆಗೆ

ಉಪನ್ಯಾಸ : ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಮತ್ತು ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತಜ್ಞರು: ಪ್ರೊ. ಕೆ. ಎಸ್. ಮಲ್ಲೇಶ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು

ಆಸಕ್ತರು ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ವೆಬಿನಾರ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ:

ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ನೀಲ ಚಂದ್ರ – 2020

ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳು, ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ಪ್ರತಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು. ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯು 29.5 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಚಂದ್ರನು 12 ಪೂರ್ಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 354 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಉಳಿಕೆ ದಿನಗಳು ಸೇರುತ್ತಾ ಬಂದು ಎರಡು ವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 13 ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೀಲ ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

 • ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಪ್ರತಿ 19 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಏಳು ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ನ ನೀಲಿ ಚಂದ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರ ನಂತರದ ಎರಡನೇ ಹುಣ್ಣಿಮೆ.
 • ಅಮೇರಿಕಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಡಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (ನ್ಯಾಸ)ದ ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ 1883ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಕಟೋವಾ ಎಂಬ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಬೂದಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಚದುರಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ  ಈ ಬೂದಿ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಗಾತ್ರದ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಚಂದ್ರ ನೀಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ .
 • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರ ರಾತ್ರಿ ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ನೀಲಿ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಲಿದೆ.
 • ನಾಸಾ ದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ 2039ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು 1944ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾಗಿತ್ತು.
 • 2020 ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಕಾಶ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ವರ್ಷ. ಈ ವರ್ಷ ಮೂರು ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ನೀಲ ಚಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 13 ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿತ್ತು.

ವರ್ಷದ ಉಳಿದ ಆಕಾಶ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನವೆಂಬರ್ 30 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀವರ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೋಸ್ಟಿ ಮೂನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೆಂಬ್ರೋಲ್ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು 2021ಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಶೀತಲ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಶೀತಚಂದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ತಾಪಮಾನವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೀವರ್ ಚಂದ್ರ ನವೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಡಾ. ಆನಂದ್ ಆರ್, ಹಿರಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿ 2020

ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿ 2020

ಅಕಾಡೆಮಿಯು 2020ರ ನವೆಂಬರ್ 2 ಮತ್ತು 3 ರಂದು (ಸೋಮವಾರ & ಮಂಗಳವಾರ) ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020 ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಲು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೈಪಿಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ

nobel

ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ದಿನ 2020

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2020: ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ- ಒಟ್ಟಾಗಿ., ಬೆಳೆಯಿರಿ, ಪೋಷಿಸಿ, ಉಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆ (FAO) ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ನ್ನು ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ದಿನ 2020 ಕೂಡ FAOನ 75ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವೂ ಆಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ FAO ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ದಿನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ರಮೇಣ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆಹಾರ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಫ್. ಎ. ಓ. ಗೆ 75 ವರ್ಷಗಳು

 • ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ 1945ರಲ್ಲಿ ಎಫ್. ಎ. ಓ. ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು.
 • 194 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 130 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್. ಎ. ಓ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಹಸಿವಿನ ಕೊನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಪುಸ್ತಕ – ಆಹಾರ ವೀರರು

 1. ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ವರ್ಷ: 2020
 2. ಪ್ರಕಾಶನ ಸ್ಥಳ: ರೋಮ್, ಇಟಲಿ
 3. ಪುಟಗಳು: #24 ಪು.
 4. ISBN: 978-92-5-132979-5
 5. ಲೇಖಕರು: ಎಫ್. ಎ. ಓ
 6. ಪ್ರಕಾಶಕ: ಎಫ್. ಎ. ಓ

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಿರಿ

ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು

ಆಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಯಲಹಂಕ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 22.09.2020 ರಿಂದ 25.09.2020 ರವರೆಗೆ ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೈಪಿಡಿ

ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ

 • A/c Name: Karnataka Science and Technology Academy
 • Bank: State Bank of India
 • A/c No. 64001018807
 • IFSC: SBIN0009045
 • Branch: Vidyaranyapura
Bank QR Code

ತಿಂಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ -2 : ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವುದೇ ಭಾಗ್ಯ

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 19.09.2020ರಂದು ಸಂಜೆ 4:00 ಗಂಟೆಗೆ ‘ತಿಂಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ- 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ‘ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವುದೇ ಭಾಗ್ಯ’ ಎಂಬ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಎಂ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್

 • ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿ,
 • ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಉನ್ನತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ (ಜೆ.ಎನ್.ಸಿ.ಎಸ್. ಆರ್),
 • ಬೆಂಗಳೂರು/ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

gravitysciencefoundation@gmail.com

kstatraining@gmail.com

9742065065

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಆತರ್ಶಿಪ್ ಲ್ಯಾಬ್

ಆಗಸ್ಟ್ 18 ರಿಂದ 21, 2020

ನೋಂದಣಿ: ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ: ರೂ. 399

ಐಇಇಇ ಸದಸ್ಯರು: ರೂ. 325

ಅಧ್ಯಾಪಕರು: ರೂ. 499

ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ

 • A/c Name: Karnataka Science and Technology Academy
 • Bank: State Bank of India
 • A/c No. 64001018807
 • IFSC: SBIN0009045
 • Branch: Vidyaranyapura

ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರ/ನಾವೀನ್ಯತೆ -ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬೋದಕರ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಆಗಸ್ಟ್ 4 – 6, 2020; ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ಗಂಟೆ; ವೆಬಿನಾರ್ ಹಾಜರಾತಿ ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:45

ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂ ಟೌನ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಗಸ್ಟ್ 4 – 6, 2020 ರವರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆ (ಎನ್‌ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್), ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಂಡಳಿ (ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಟಿ) ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಕೆಎಸ್‌ಟಿಎ) ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ “ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರ/ನಾವೀನ್ಯತೆ” ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೋಧಕರ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು:

ವಿವರಗಳು: ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.sfgc.ac.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

ನೋಂದಣಿ: ಈ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ ನೀವು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು (ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯ)

ಸೂಚನೆ:

1. ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 03, 2020 (ನೋಂದಣಿ ಐಡಿ, ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ಕೋಡ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹಾಜರಾಗುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ)
2. ವೆಬಿನಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಇ ಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು
3. ವೆಬಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ನೋಂದಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಇ – ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು

ಹಕ್ಕುಗಳು 2019- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ. Copyright (c) 2019. Karnataka Science & Technology Academy
ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. This is the official website of Karnataka Science and Technology Academy
Skip to content