ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಮತ್ತು ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ

1 min read

ಸರ್. ಸಿ. ವಿ ರಾಮನ್ ರವರ 132ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಗ್ರಾವಿಟಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ: 07.11.2020; ಸಮಯ: ಮದ್ಯಾಹ್ನ 4:00 ಗಂಟೆಗೆ

ಉಪನ್ಯಾಸ : ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಮತ್ತು ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತಜ್ಞರು: ಪ್ರೊ. ಕೆ. ಎಸ್. ಮಲ್ಲೇಶ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು

ಆಸಕ್ತರು ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ವೆಬಿನಾರ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ:

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

Design & Maintenance : Dr. Anand R, Senior Scientific Officer, KSTA | Copyright © 2019. Karnataka Science and Technology Academy. All rights reserved.
Skip to content