ಉಪನ್ಯಾಸ 3: ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳ ಆನುವಂಶಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶ ಜೈವಪ್ರಭಲಿಕರಣ (2021ರ ಜೂನ್ 02: ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 ರಿಂದ 12:30) – ಪ್ರೊ. ಸಿ. ಕಾಮೇಶ್ವರ ರಾವ್

C Kameshwara Rao Photo

ಉಪನ್ಯಾಸ 3: ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳ ಆನುವಂಶಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶ ಜೈವಪ್ರಭಲಿಕರಣ

ಪ್ರೊ. ಸಿ. ಕಾಮೇಶ್ವರ ರಾವ್, ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಹಕ್ಕುಗಳು 2019- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ. Copyright (c) 2019. Karnataka Science & Technology Academy
ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. This is the official website of Karnataka Science and Technology Academy
Skip to content