Karnataka Science and Technology Academy
Department of Science and Technology Government of Karnataka
Vijnanaloka
2007 2008 2010 2009 FEB MAY AUG NOV FEB MAY AUG NOV Special Issue FEB MAY AUG NOV AUG NOV 2011 FEB MAY AUG NOV 2012 FEB MAY AUG NOV 2013 JAN APR AUG 2017 JAN MAR OCT MAY 2014 JAN MARCH MAY JULY SEP NOV SEP JUL JAN MAR MAY SEP JUL 2015 NOV
May 2017
design, development and maintenance : KSTA
2016 JAN MAR MAY SEP JUL